Om oss

SverigeBOgården ägs av Saltholmsgruppen AB, Norum Förvaltning AB samt arkitekterna Krook & Tjäder. SverigeBOgården är ett projektutvecklingsbolag med alla funktioner inom den egna organisationen, från detaljplan till förvaltning och bostadsrättsförsäljning.

SverigeBOgården har genom sin ägargrupp en bred byggherrekompetens på bostadsutvecklingssidan och arkitektsidan. Sammantaget har vi utvecklat, byggt och ritat ett stort antal bostäder i hela Sverige.

Krook & Tjäder är en välrenommerad arkitektbyrå med kontor i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Halmstad, Borås, Östersund samt Oslo och har 165 anställda arkitekter och administratörer. Bolaget arbetar från den största skalan i form av Landskapsarkitektur och Stadsplanering, till byggnadens alla attribut med avdelningarna i Arkitektur, Inredningsarkitektur och Produktdesign.
Hemsida: www.krook.tjader.se

Norum Förvaltning AB ägs av Åsa Norberg. Bolaget har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning, nyproduktion och detaljplanearbete. Koncernen uppgår idag till 13 helägda och delägda bolag med indelning på kontor, affärs- och industrilokaler, industrimarker, hyresrätter samt bostadsrätter i Södra och Västra Sverige. www.privatbostader.se

Saltholmsgruppen AB ägs av Tomas Åkesson och Bertil Börjesson, tidigare ägare av Sverigehuset i Göteborg AB. Ägarna har många års erfarenhet av bostadsbyggande i hela landet. Koncernen äger idag ca 11 000 kvm lokaler.