Reklamation / felanmälan

Välkommen till Reklamation / Felanmälan online.

Här kan du som är bostadsrättsinnehavare göra din reklamation online.
Tänk på att du ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.

Vi behandlar din anmälan inom 1-5 arbetsdagar och återkopplar till dig i samband med det.

Klicka här för att göra en felanmälan online
 
AKUTA FEL

Nedan följer allmän information om akuta fel uppstår. Den mesta informationen om din lägenhet finner du i din BO-pärm men även kortfattat under fliken slutförda projekt, valt område.

Strömlös lägenhet 1. Kontrollera att ingen automatisksäkring har löst ut 
 2. Kontrollera att ingen propp gått sönder i huvudsäkringen i el-nishen
 3. Kontakta nätägare om eventuell störning i området föreligger
VattenläckaSäng av inkommande vattenledning, se vad som gäller för respektive område under fliken slutförda projekt
VärmeSe information under respektive område under fliken slutförda projekt

Genvägar:

BRF Kaponjären

BRF Högvakten

BRF Soluppgången