Reklamation / felanmälan

Välkommen till reklamation / felanmälan online.

Här kan du som är bostadsrättsinnehavare göra din reklamation online.
Tänk på att du ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.

Vi behandlar din anmälan inom 1-5 arbetsdagar och återkopplar till dig i samband med det.


Välj bostadsrättsförening:

Välj utrymme:

Beskriv felet:

Kontaktuppgifter till bostadsinnehavare

För-och efternamn *

Gatuadress *

Postnr / Postadress *

E-postadress *

Telefon dagtid *

Tillträde till lägenhet:

Bifoga bild

* Nödvändigt fält