Reklamation / felanmälan

Välkommen till Reklamation / Felanmälan online.

Här kan du som är bostadsrättsinnehavare göra din reklamation online.
Tänk på att du ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.

Vi behandlar din anmälan inom 1-5 arbetsdagar och återkopplar till dig i samband med det.

Klicka här för att göra en felanmälan online
 
AKUTA FEL

Nedan följer allmän information om akuta fel uppstår. Den mesta informationen om din lägenhet finner du i din BO-pärm men även kortfattat under fliken slutförda projekt, valt område.

Strömlös lägenhet 1. Kontrollera att ingen automatisksäkring har löst ut 
 2. Kontrollera att ingen propp gått sönder i huvudsäkringen i el-nishen
 3. Kontakta nätägare om eventuell störning i området föreligger
VattenläckaSäng av inkommande vattenledning, se vad som gäller för respektive område under fliken slutförda projekt
VärmeSe information under respektive område under fliken slutförda projekt

Brf Solrosen Skövde

Rutiner för hantering av reklamationer till Tommy Byggare AB (Husentreprenad), 

  1. Boende anmäler alltid fel till Sverigebogården som undersöker riktigheten i anmälan, Sverigebogården anmäler fel som konstaterats ligga inom garantiåtagandet till Tommy Byggare AB.
  2. Visar det sig vid platsbesök att felanmälan inte är ett garantiärende kommer en undersökningsavgift på 1500 kr att debiteras. Administrativt avslag debiteras ej.
  3. Felanmälan registreras hos Tommy Byggare AB av Sverigebogåden, därför är det viktigt att ni lämnar korrekta kontaktuppgifter till Sverigebogården.
  4. Eftermarknad tilldelar felet till en utförare.
  5. Boende kontaktas personligen för tidsbokning.
  6. Platsbesök utförs av rätt entreprenör.
  7. Återkoppling till felanmälare och boende efter utförd åtgärd.
  8. Avhjälpande skall fullgöras senaste inom 2 månader räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftligen underrättelse om fel tillställts entreprenören såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Vid akuta ärenden ska reklamationen avhjälpas snarast. 

Rutiner för reklamation av vitvaror (Brf Solrosen Skövde)

Skall vitvaror som berörs av garantiåtgärder reklameras är det jätteviktigt att nedan beskrivning av reklamation följs annars kan reklamationen ej utföras.

Nedan är det som gäller vid felanmälan för vitvaror.

Felanmälan Electrolux Service

0771-76 76 76


Knappval 1

Ha nedan till hands när du kontaktar service:

Referensnummer (garantibrev)

Modell

Produktnummer

Serienummer

Adress samt kontaktperson vid bokning av dag för åtgärd

Beskriv fel 

Genvägar:

BRF Kaponjären

BRF Högvakten

BRF Soluppgången