Byggnationen av etapp II i Marstrand pågår för fullt